Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Załącznik

Uzasadnienie
W dniu 07.11.2011r. wpłynęła do Rady Powiatu skarga pani M. O, w której skarżąca podważa w całości Uchwałę Nr X-101/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 14.09.2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Wołomińskiego.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na posiedzeniu w dniu 21.11.2011r. po rozpatrzeniu skargi wnioskuje o uznanie jej za bezzasadną. Przedstawione przez skarżącą argumenty zawarte w skardze nie stanowią żadnych nowych okoliczności w sprawie skargi rozpatrzonej przez Radę Uchwałą Nr X-101/2011. W takim wypadku zgodnie z art. 239 K.p.a. organ właściwy do rozpatrzenia skargi może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.
Wobec powyższego Rada nie widzi podstaw do uznania skargi za zasadną.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 06.12.2011 r., godz. 12.13
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 06.12.2011 r., godz. 12.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.12.2011 r., godz. 12.13Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1652 razy.