076 Remont budynku gospodarczego w ZSE w Wołominie ul Legionów 85

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

1

KNR-W 4-01 0701-02

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

 

 

 

 

15.00

m2

15.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2

KNR 4-01 0347-09

Poszerzenie otworu drzwiowego
Krotność = 4

m2

 

 

 

1

m2

1.000

 

 

 

 

RAZEM

3

KNR 4-01 0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

 

 

 

1.50

m2

1.500

 

 

 

 

RAZEM

4

KSNR 2 1003-05
analogia

Montaż drzwi zewnętrznych metalowych 120*205

kpl.

 

 

 

3

kpl.

3.000

 

 

 

 

RAZEM

5

KNR-W 4-01 0711-04

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu

m2

 

 

 

15.00

m2

15.000

 

 

 

 

RAZEM

6

KNNR 3 0303-01

Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej

m3

 

 

 

 

 

 

 

<rozebranie ściany>2.5*1.3*0.5

m3

1.625

 

 

<otwór drzwiowy>2.05*0.9*0.1

m3

0.185

 

 

<otwór okna podawczego>1.5*1*0.1

m3

0.150

 

 

 

 

RAZEM

7

KNR-W 2-02 0147-01

Nadproża prefabrykowane YTONG

m

 

 

 

(2.50+1.50)

m

4.000

 

 

 

 

RAZEM

8

KNR 4-01 0329-02 analog

Wykucie ościeżnicy drzwiowej

m2

 

 

 

3.5

m2

3.500

 

 

 

 

RAZEM

9

KNR-W 4-01 0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2

m2

 

 

 

2.850

m2

2.850

 

 

 

 

RAZEM

10

NNRNKB 202 1026-06

Drzwi jednoskrzydłowe zewnętrzne ciepłe z kształtowników aluminiowych o wymiarach 1,70x2,06 m. Skrzydło drzwi szerokości 1,05 m. Drzwi przeszklone, szybą bezpieczną P4, wyposażone w rygiel, dwa zamki atestowane, samozamykacz.
Drzwi w kolorze ustalonym z użytkownikiem.

m2

 

 

 

3.50

m2

3.500

 

 

 

 

RAZEM

11

KSNR 5 0502-01
kalk. własna

Demontaż i montaż energooszczędnej ledowej oprawy oświetleniowej z wyłącznikiem zmierzchowym i czujnikiem ruchu

kpl.

 

 

 

3

kpl.

3.000

 

 

 

 

RAZEM

12

KNR 2-02 1016-05 analog R*3
analogia

Demontaż i montaż daszków nad drzwiami ( daszki w podobnej wesji jak przy budynku juz istniejącym z poliwęglanu)

szt.

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

RAZEM

13

KNR 4-01 0354-09
analiza indywidualna

Wykucie z muru 2 ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2

szt.

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

RAZEM

14

NNRNKB 202 1025-04

(z.IV) Okna o pow.ponad 1,68x1,15 z kształtowników z wysokoudarowego PCW, oszklone szybą zespolona P4, z kompletem okuć, dwudzielne

kpl.

 

 

 

2

kpl.

2.000

 

 

 

 

RAZEM

15

KNKRB 2 1003-07

Skrzydła drzwiowe metalowe zewnętrzne pełne 120*205 fabrycznie wykończone z kompletem okuć i zamków

kpl.

 

 

 

3

kpl.

3.000

 

 

 

 

RAZEM

16

KNR 7-28 0305-03

Przetarcie tynków

m2

 

 

 

479.44

m2

479.440

 

 

 

 

RAZEM

17

KNR 2-21 0608-06

Tynki cementowo-wapienne kolorowe zacierane na gładko na ścianach (w kolorze jasno zielonym nawiązującym do istniejących budynków)

m2

 

 

 

(24.50*4.00)

m2

98.000

 

 

 

 

RAZEM

18

KNR 4-01 1204-04

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton

m2

 

 

 

479.44

m2

479.440

 

 

 

 

RAZEM

19

KNR BC-02 0605-01

Tynk mozaikowy REVADRESS-BUNTSTEINPUTZ do elewacji i wnętrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome (cokół wokół budynku w
kolorze zielonym nawiązującym do istniejących budynków)

m2

 

 

 

(214.42*0.60)

m2

128.652

 

 

 

 

RAZEM

20

TZKNBK IV -415

Ścianki działowe z luksferów 20x20x5 cm lub pustaków 20x20x8 cm

m2

 

 

 

5.80+0.54

m2

6.340

 

 

 

 

RAZEM

21

KNR 13-23 0106-02

Rozbiórka pokryć dachowych z papy - 1 warstwa

m2

 

 

 

76.64

m2

76.640

 

 

 

 

RAZEM

22

KNR 4-01 0413-02

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm

m

 

 

 

40

m

40.000

 

 

 

 

RAZEM

23

KNR 2-02 0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

m2

 

 

 

49.60

m2

49.600

 

 

 

 

RAZEM

24

KNR-W 4-01 0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia

m2

 

 

 

85.40*2

m2

170.800

 

 

 

 

RAZEM

25

NNRNKB 202 0539-02

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów

m

 

 

 

65

m

65.000

 

 

 

 

RAZEM

26

KNR 4-01 0530-02

Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej

m2

 

 

 

10.0

m2

10.000

 

 

 

 

RAZEM

27

NNRNKB 202 2604-02
analogia

Podbitka pod okapem z elementów winylowych typu "Siding" - analogia

m2

 

 

 

30.05

m2

30.050

 

 

 

 

RAZEM

28

KNR 0-15II 0528-03

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm

m

 

 

 

73.5

m

73.500

 

 

 

 

RAZEM

29

KNR 0-15II 0529-03

Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm

m

 

 

 

(12.00+9.6)

m

21.600

 

 

 

 

RAZEM

30

KNNR 6 0404-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

 

 

 

65.00

m

65.000

 

 

 

 

RAZEM

31

KNNR 6 0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

 

 

 

(73.5*0.60)

m2

44.100

 

 

 

 

RAZEM

32

KNR 2-21 0701-06

Pielęgnacja drzew starszych sadzonych z bryłą korzeniową

szt.

 

 

 

5

szt.

5.000

 

 

 

 

RAZEM

33

KNNR-W 3 0301-01

Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej

m3

 

 

 

10

m3

10.000

 

 

 

 

RAZEM

34

KNR 4-01 0108-14

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km

m3

 

 

 

10.00

m3

10.000

 

 

 

 

RAZEM

35

KNR-W 4-01 0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km

m3

 

 

 

10.00

m3

10.000

 

 

 

 

RAZEM