Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków przemysłowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej, w ul. Bankowej, m. Zielonka

WOŚ-6225/18/10
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 23.04.2010r. WISAPIS, Zakład Mięsny, Andrzej Jurzyk, ul. Bankowa 2, 05-220 Zielonka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków przemysłowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej, w ul. Bankowej, m. Zielonka.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 11.06.2010 r., godz. 15.03
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 11.06.2010 r., godz. 15.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.06.2010 r., godz. 15.03NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1431 razy.