Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj.: budowę przepustu o średnicy Ø600 mm, na rowie komunalnym w ul. Armii Krajowej, stanowiącym działkę ewidencyjną

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.)
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek E.M.S. Developer S.C. Emilian Szubierajski, Marian Szubierajski (ul. Pólko 81, 05-261 Nadma), z dnia 10.05.2010r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj.: budowę przepustu o średnicy Ø600 mm, na rowie komunalnym w ul. Armii Krajowej, stanowiącym działkę ewidencyjną nr 102 obręb 03-03 w Radzyminie, w celu umożliwienia wykonania wjazdu na dz. ew. o nr 77/4, 77/9 i 77/7 obręb 03-03.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w poniedziałki w godz. 9:30 - 16:30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8:30 - 15:30, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 13.05.2010 r., godz. 15.38
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 13.05.2010 r., godz. 15.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.05.2010 r., godz. 15.38NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1453 razy.