Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Wolnoś

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071
ze zm.),

zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dnia 27.04.2010r., Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonce, ul. Przemysłowa 4, 05-220 Zielonka zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie
z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
z powierzchni utwardzonych terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Wolności w Zielonce, do rzeki Długiej w km 10+990, w ilości 161,9 l/s.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 11.05.2010 r., godz. 12.17
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 11.05.2010 r., godz. 12.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.05.2010 r., godz. 12.17NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1436 razy.