Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnegona szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi z powierzchni utwardzonych działki nr ew. 3/6 obr. 3-06 w Markach i wykonanie zbiorników chłonno-retencyjnych

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 08.04.2010 r. Cityboard Media, ul. Długa 29,
00-238 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków, tj: wód opadowych i roztopowych do ziemi z powierzchni utwardzonych działki nr ew. 3/6 obr. 3-06 w Markach i wykonanie zbiorników chłonno-retencyjnych.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 15.04.2010 r., godz. 08.37
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 15.04.2010 r., godz. 08.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.04.2010 r., godz. 08.37NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1397 razy.