Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie stałego pomostu rekreacyjnego na starorzeczu rzeki Bug, zlokalizowanego w miejscowości Ślężany, gmina Dąbrówka, powiat wołomiński.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 i w nawiązaniu do art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 12.01.2010r, Pana Jana Krzyny zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego: stałego pomostu rekreacyjnego na starorzeczu rzeki Bug, zlokalizowanego w miejscowości Ślężany, gmina Dąbrówka, powiat wołomiński.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 14.04.2010 r., godz. 15.54
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 14.04.2010 r., godz. 15.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.04.2010 r., godz. 15.54NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1445 razy.