Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnegona wykonanie przepustu na rowie melioracyjnym , stanowiącego zjazd z drogi powiatowej nr 4325W (dz. nr ew. 598) we wsi Postoliska gm. Tłuszcz.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 06.01.2010 r. Pana Tomasza Kowalczyka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu na rowie melioracyjnym , stanowiącego zjazd z drogi powiatowej nr 4325W (dz. nr ew. 598) na działkę nr ew. 582/19 we wsi Postoliska gm. Tłuszcz.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 14.04.2010 r., godz. 15.52
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 14.04.2010 r., godz. 15.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.04.2010 r., godz. 15.52NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1453 razy.