Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, ze studni zlokalizowanej na działce ew. nr 57/2 obr. 39-03-15 w Ząbk

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 30.03.2010 r., pana Leszka Gidelskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, ze studni zlokalizowanej na działce ew. nr 57/2 obr. 39-03-15 w Ząbkach, przy ul Szwoleżerów 79, oraz przebudowę urządzeń wodnych służących do ich poboru.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w poniedziałki w godz. 9:30 - 16:30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8:30 - 15:30, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 09.04.2010 r., godz. 11.40
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 25.01.2019 r., godz. 11.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.01.2019 r., godz. 11.13Marian BądzyńskiEdycja strony
25.01.2019 r., godz. 11.13Marian BądzyńskiEdycja strony
09.04.2010 r., godz. 11.40NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1465 razy.