Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek zakładu LOTOS Paliwa Sp. z o.o., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego.
Wołomin, dnia 24.03.2010r.
WOŚ-6229 -20/10Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 16.03.2010r. zakładu LOTOS Paliwa Sp. z o.o., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do ziemi z terenu stacji paliw płynnych (dz. nr ew. 1 obr. 3-18 w Ząbkach i dz. nr ew. 4 obr. 5-20-01 w Zielonce) oraz z części nawierzchni przyległych jezdni dróg wojewódzkich nr 631 i 634, udzielonego decyzją Starosty Wołomińskiego Nr 127/10, z dnia 16.03.2010r., znak: WOŚ-6225-6/10.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w poniedziałki w godz. 9:30 - 16:30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8:30 - 15:30, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 25.03.2010 r., godz. 11.30
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 25.03.2010 r., godz. 11.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.03.2010 r., godz. 11.30NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1463 razy.