Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnegona szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych usytuowanych na działkach nr ew. 15/4, 15/5, 15/6 i 15/7 obr. 01-08 w Radzyminie, w ilości 140

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071
ze zm.),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dnia 18.03.2010r., Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowo Produkcyjne „AGORA” Wojciech Pstrzoch i Artur Pstrzoch, ul. Weteranów 32, 05-250 Radzymin, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie
z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
z powierzchni utwardzonych usytuowanych na działkach nr ew. 15/4, 15/5, 15/6 i 15/7 obr. 01-08 w Radzyminie, w ilości 140 l/s, do zbiornika retencyjnego chłonnego i do wód powierzchniowych - rzeki Beniaminówki w km 10+570, oraz wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wylotu o średnicy 400 mm.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3
w Wołominie, w terminie 7dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 23.03.2010 r., godz. 09.06
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 23.03.2010 r., godz. 09.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.03.2010 r., godz. 09.06NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1487 razy.