Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu działek nr ew. 76/7 i 76/8 obr. 03-03 w Radzyminie, do wód powierzc

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071
ze zm.),


zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dnia 09.03.2010r., Willa Developer Krzysztof Szubierajski i Wspólnik S.J., ul. Reymonta 12, 05-250 Radzymin, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych
i roztopowych z terenu działek nr ew. 76/7 i 76/8 obr. 03-03 w Radzyminie, do wód powierzchniowych Kanału Sierakowskiego w km 7+880, w ilości 58,5 l/s.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3
w Wołominie, w terminie 7dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 18.03.2010 r., godz. 10.41
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 18.03.2010 r., godz. 10.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.03.2010 r., godz. 10.41NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1474 razy.