Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Pana Zbigniewa Rakowskiego i Pana Mariana Szpakowskieg, działających w imieniu zakładu P.P.H.U. „RONDO” s.c. Zbigniew Rakowski, Marian Szpakowski, Adam Przybysz

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych oraz na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, z ujęcia składającego się z dwóch studni, zlokalizowanego na terenie zakładu P.P.H.U. „RONDO” s.c. przy ul. Łukasiewicza 10 w Wołominie.
Wołomin, dnia 1 marca 2010r.
WOŚ-6223-3/10

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnegoNa podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 22.02.2010r., P.P.H.U. „RONDO” s.c. Zbigniew Rakowski, Marian Szpakowski, Adam Przybysz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych, tj. studni nr 2, zlokalizowanej na terenie zakładu przy ul. Łukasiewicza 10 w Wołominie (dz.nr ew. 16/2 obr. 11 w Wołominie),
2. szczególne korzystanie z wód, tj. pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, z ujęcia składającego się z dwóch studni, zlokalizowanego na terenie zakładu P.P.H.U. „RONDO” s.c. przy ul. Łukasiewicza 10 w Wołominie,
w ilości maksymalnie na godzinę – 9,0 m3/h.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w poniedziałki w godz. 9:30 - 16:30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8:30 - 15:30, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 01.03.2010 r., godz. 15.20
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 01.03.2010 r., godz. 15.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.03.2010 r., godz. 15.20NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1672 razy.