Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie adminsitracyjne wszczęte na wniosek Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjnego „WODBUD” Sp. z o.o., ul. Balladyny 1, 02-553 Warszawa.

Postępowanie adminsitracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do ziemi ścieków, w postaci wód opadowych i roztopowych, z terenu stacji paliw płynnych (dz. nr ew. 1 obręb 3-18 w Ząbkach i nr ew. 4 obr. 5-20-01 w Zielonce).
Wołomin, dnia 01 lutego 2010r.
WOŚ-6225-6/10Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

b>zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 25.01.2010r., Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjnego „WODBUD” Sp. z o.o., ul. Balladyny 1, 02-553 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne,
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do ziemi ścieków, w postaci wód opadowych i roztopowych, z terenu stacji paliw płynnych (dz. nr ew. 1 obręb 3-18 w Ząbkach i nr ew. 4 obr. 5-20-01 w Zielonce), poprzez dwa istniejące wloty kanalizacji deszczowej Ø 250 i 300 mm..

Z dokumentacją sprawy zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie (05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, pokój nr 8).

Ewentualne uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 03.02.2010 r., godz. 15.37
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.02.2010 r., godz. 15.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.02.2010 r., godz. 15.37NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1491 razy.