Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

28 lutego 2008 roku do rady powiatu wpłynęła skarga J. G. Skarga dotyczyła uchylania się przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie od wydania rozstrzygnięcia w sprawie wszczętej przez skarżącego oraz „nieudolnego sprawowania funkcji” przez naczelnika Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego.
Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest kierownikiem powiatowej jednostki organizacyjnej wykonującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dlatego skargi na jego działalność nie rozpatruje rada powiatu, ale wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, jako kierownika wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej (art. 229 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego – tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm - w zw. z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane – tj. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). Dlatego tez Rada Powiatu, nie jest uprawniona do rozpatrywania skargi w tym zakresie.
W punkcie II zarzuty skierowano personalnie do pracownika Starostwa i z tej racji mogą one być rozpatrzone jedynie przez zwierzchnika służbowego, którym jest w tym przypadku Starosta.
Art. 231 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zobowiązuje organ, który nie jest właściwy do rozpatrzenia skargi do przekazania jej organowi właściwemu nie później niż w terminie 7 dni. Skarga wpłynęła do rady powiatu 28 lutego 2008r. Po rozpatrzeniu jej przez Komisje Skarg i Wniosków została skierowana do rozstrzygnięcia na najbliższą sesję po ww. terminie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 01.02.2010 r., godz. 13.20
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 01.02.2010 r., godz. 13.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.02.2010 r., godz. 13.20Emilia PłachetkoDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1769 razy.