Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie adminisytracyjne wszczęte na wniosek Burmistrza Wołomina

Postępowanie adminisytracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do ziemi ścieków, w postaci wód opadowych i roztopowych, z terenu projektowanego boiska sportowego przy szkole podstawowej, zlokalizowanej przy ul. 100-lecia w Zagościńcu oraz na wykonanie urządzeń wodnych (systemu drenażu rozsączającego) służących do wprowadzania ww. ścieków do ziemi.
Wołomin, dnia 29 stycznia 2010r.
WOŚ-6225- 5/10


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek Burmistrza Wołomina, z dnia 27.01.2010r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do ziemi ścieków, w postaci wód opadowych i roztopowych, z terenu projektowanego boiska sportowego przy szkole podstawowej, zlokalizowanej przy ul. 100-lecia w Zagościńcu oraz na wykonanie urządzeń wodnych (systemu drenażu rozsączającego) służących do wprowadzania ww. ścieków do ziemi.

Z dokumentacją sprawy zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie (05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, pokój nr 8).

Ewentualne uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 29.01.2010 r., godz. 14.06
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 29.01.2010 r., godz. 14.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.01.2010 r., godz. 14.06NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1504 razy.