Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wylotu w km 40+890 rzeki Rządzy, służącego do odprowadzania oczyszczonych ścieków pochodzących z przydomowej oczyszcza

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.)

zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek Pani Marianna Smolik
z dnia 14.01.2010r., zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wylotu w km 40+890 rzeki Rządzy, służącego do odprowadzania oczyszczonych ścieków pochodzących z przydomowej oczyszczalni ścieków, w miejscowości Turze, gmina Poświętne.


Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 15.01.2010 r., godz. 10.15
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 15.01.2010 r., godz. 10.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.01.2010 r., godz. 10.15NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1362 razy.