Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie: odprowadzania wód opadowychi i roztopowych z terenu działki nr ew. 53/3 obr 4-90-06, oraz na wykonanie urządzeń

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071
ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie,
na wniosek z dnia 12.01.2010r., Pani Małgorzaty Zdanowicz zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie: odprowadzania wód opadowychi i roztopowych z terenu działki nr ew. 53/3 obr 4-90-06, oraz na wykonanie urządzeń wodnych, tj.: skrzynek rozsączających, służących do wprowadzania ściekow deszczowych z terenu ww. działki.


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 14.01.2010 r., godz. 15.25
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 14.01.2010 r., godz. 15.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.01.2010 r., godz. 15.25NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1436 razy.