Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnegow sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem rowu usytuowanego przy ul. Długiej w Zielonce, oraz wykonanie urządzenia wodn

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul.Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dnia 05.01.2010r., Gminy Zielonka zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie
z wód, tj.: wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem rowu usytuowanego przy ul. Długiej w Zielonce, oraz wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wylotu do ww. rowu.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 14.01.2010 r., godz. 13.35
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 14.01.2010 r., godz. 13.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.01.2010 r., godz. 13.35NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1477 razy.