Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienieo wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację fragmentu rowu przydrożnego, budowy przepustu drogowego oraz rozbiórki trzech przepustów drogowych w związku z przebudową drogi gminnej Jadów -

Zawiadomienieo wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.)

zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek Wójta Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów, z dnia 30.12.2009r., zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację fragmentu rowu przydrożnego, budowy przepustu drogowego oraz rozbiórki trzech przepustów drogowych w związku z przebudową drogi gminnej Jadów - Nowy Jadów.


Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać
w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy
ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 11.01.2010 r., godz. 13.46
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 11.01.2010 r., godz. 13.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.01.2010 r., godz. 13.46NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1457 razy.