Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVIII-296/09

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W. S. na działalność Starosty Wołomińskiego
Uchwała Nr XXXVIII-296/09
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 18 grudnia 2009r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W. S. na działalność Starosty WołomińskiegoNa podstawie art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1

Uznaje się skargę Pana W. S. z dnia 23 stycznia 2009r. za bezzasadną.


§ 2

Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem należy przesłać skarżącemu na adres wskazany w skardze.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 21.12.2009 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 28.12.2009 r., godz. 16.51
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 08.09.2010 r., godz. 11.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2010 r., godz. 11.32Magdalena RudnikEdycja strony
28.12.2009 r., godz. 16.51Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2451 razy.