Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVIII-288/09

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009.
Uchwała Nr XXXVIII-288/09
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 18.12.2009 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009


Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 165 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§ 1


Do uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wołomińskiego na rok 2009 zmienionej uchwałami:
- uchwała Nr XXVII-200/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.01.09 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009,
- uchwała Nr III-23/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10.03.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-29/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 24.03.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr XXIX-210/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31.03.09 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009,
- uchwała Nr XXX-224/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.04.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009,
- uchwała Nr III-35/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 07.04.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań powierzonych,
- uchwała Nr III-36/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 07.04.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-42/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.04.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-44/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.04.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań własnych,
- uchwała Nr XXXI-230/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.05.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009,
- uchwała Nr III-67/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 02.06.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16.06.2009 r. w sprawie: zwiększenia
w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr XXXIII-243/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.06.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009,
- uchwała Nr III-99/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 06.07.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-103/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 06.07.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań własnych,
wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.
- uchwała Nr XXXIII-243/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.06.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009.
- uchwała Nr III-99/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 06.07.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-103/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań własnych z dnia 06.07.2009 r.
- uchwała Nr III-116/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 05.08.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr XXXIV-253/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.08.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009,
- uchwała Nr III-124/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 01.09.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-128/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 08.09.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-133/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 15.09.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań powierzonych,
- uchwała Nr III-132/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 15.09.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-136/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 22.09.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-140/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.09.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań własnych,
- uchwała Nr XXXV-262/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.09.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r.
- uchwała Nr XXXVI-268/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.10.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r.
- uchwała Nr III-155/09 i III-157/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.10.2009 r.
w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-165/09 i III-167/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 03.11.2009 r.
w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-167/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 03.11.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-168/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 03.11.2009 r. w sprawie zmniejszenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-172/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 12.11.2009 r. w sprawie zmniejszenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-174/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 12.11.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań własnych,
- uchwała Nr III-175/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 12.11.2009 r. w sprawie zmniejszenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań własnych,
- uchwała Nr XXXVII-279/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24.12.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r.,
- uchwała Nr III-195/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 01.12.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań własnych,
- uchwała Nr III-196/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 12.11.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań zleconych,
wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale:


§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu, w wyniku których zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.044.009 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 110.712.898 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu, w wyniku których zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.894.009 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
Plan wydatków po zmianach wyniesie 125.962.187 zł.


§ 3

„Treść § 3 uchwały, o której mowa w § 1 otrzymuje:
§ 3.1 Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 15.249.289 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie 7.050.000 zł
2) zaciąganych pożyczek w kwocie 612.990 zł
3) zaciąganego kredytu pomostowego i uzupełniającego w kwocie 3.200.000 zł
4) wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.386.299 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 19.041.789 zł a rozchody w wysokości 3.792.500 zł.
3. Wolne środki w wysokości 3.792.500 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykup obligacji.”


§ 4

Treść § 6 ust 2 uchwały, o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 6.2 Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
1. Dochody 318.538 zł
2. Wydatki 414.800 zł
Zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały”.


§ 5

W załączniku Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr XXXVII-279/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24.11.2009 r. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność dokonuje się następujących zmian:
„§ 2444 z opisem Dotacja z WFOŚiGW przeznaczona na realizację programów ekologicznych”
zastępuje się
„§ 2440 z opisem Dotacja z WFOŚiGW przeznaczona na realizację programów ekologicznych”.


§ 6

Dokonuje się zmian załączników do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób że:

1. Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne do uchwały XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2009-2011 do uchwały XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 9 Dotacje podmiotowe w 2009 roku do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXVI-196/08 z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 10 Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 7a Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r. do uchwały XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 5 Plan przychodów i rozchody budżetu w 2009 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 8 pn. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych
na 2009 rok do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXVI-196/08
z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 7


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 21.12.2009 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 28.12.2009 r., godz. 12.15
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 08.09.2010 r., godz. 11.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2010 r., godz. 11.28Magdalena RudnikEdycja strony
28.12.2009 r., godz. 12.15Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2903 razy.