Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj.: zjazdu (przepust na rowie stanowiącym działki nr ew. 396/15 i 396/24 obr. Sitki) do działek nr ew. 396/22 i 396/23 z drog

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dnia 11.12.2009r., Wójta Gminy Klembów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego,
tj.: zjazdu (przepust na rowie stanowiącym działki nr ew. 396/15 i 396/24 obr. Sitki) do działek nr ew. 396/22 i 396/23 z drogi nr 4335W w miejscowości Sitki, gm. Klembów, powiat wołomiński.


Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 4), w poniedziałki w godz. 9:30 - 16:30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8:30 - 15:30, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 15.12.2009 r., godz. 14.44
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 15.12.2009 r., godz. 14.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.12.2009 r., godz. 14.44NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1433 razy.