Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie zmiany Decyzji Starosty Wołomińskiego nr 121/05, z dnia 27.04.2005r. znak: WOŚ-6223-27/500/05/04, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwarorzędowych,

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin,
na wniosek z dnia 03.11.2009r., Centrum Naukowo–Produkcyjnego Elekktroniki Profesjonalnej “RADWAR” S.A., ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie zmiany Decyzji Starosty Wołomińskiego nr 121/05,
z dnia 27.04.2005r. znak: WOŚ-6223-27/500/05/04, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwarorzędowych, z ujęcia składaującego się z dwóch studni, zlokalizowanego na terenie działki nr 6 obr 03 w Kobyłce, zmienionej:
a. Decyzją Starosty Wołomińskiego Nr 448/06, z dnia 07.11.2009r., znak: WOŚ-6223-27/2139/06/05/04,
b. Decyzją Starosty Wołomińskiego Nr 395/08, z dnia 28.08.2009r., znak: WOŚ 6223-7/2367/09,
w zakresie zmiany nazwy firmy.


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 11.12.2009 r., godz. 11.33
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 11.12.2009 r., godz. 11.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.12.2009 r., godz. 11.33NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1321 razy.