Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, z ujęcia zlokalizowanego na terenie działki nr ew. 124 obr. Ciemne, gm. Radzymin.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 04.12.2009r., zakładu „TAGO” Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego Tadeusz Gołębiewski, Ciemne 141D, 095-250 Radzymin, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, z ujęcia zlokalizowanego na terenie działki nr ew. 124 obr. Ciemne, gm. Radzymin.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3
w Wołominie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 08.12.2009 r., godz. 09.52
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 08.12.2009 r., godz. 09.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.12.2009 r., godz. 09.52NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1292 razy.