Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnegow sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: piętrzenie i pobór wód powierzchniowych rzeki Osownica dla potrzeb stawów rybnych w Jadowie, gm. Jadów.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin,
na wniosek z dnia 30.11.2009r., Państwa Ewy i Ryszarda Drożdż, oraz Państwa Joanny i Marka Grzybowskich, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie
z wód, tj.: piętrzenie i pobór wód powierzchniowych rzeki Osownica dla potrzeb stawów rybnych w Jadowie, gm. Jadów.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3,
w Wołominie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 07.12.2009 r., godz. 14.06
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 07.12.2009 r., godz. 14.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.12.2009 r., godz. 14.06NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1351 razy.