Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Prezesa Zarządu i Członka Zarządu Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej SAM-81,

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzeń wodnych, tj. 8 szt. studni chłonnych, usytuowanych na terenie działek nr ew. 21/1 i 21/2 obr. 3-03 w Markach przy ul. Małachowskiego 1.
Wołomin, dnia 02.12.2009r.
WOŚ-6224-64/09


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 107, z późn. zm.),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 23.10.2009r. Prezesa Zarządu i Członka Zarządu Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej SAM-81, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzeń wodnych, tj. 8 szt. studni chłonnych, usytuowanych na terenie działek nr ew. 21/1 i 21/2 obr. 3-03 w Markach przy ul. Małachowskiego 1.


Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w poniedziałki w godz. 9:30 - 16:30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8:30 - 15:30, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 04.12.2009 r., godz. 12.04
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 04.12.2009 r., godz. 12.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.12.2009 r., godz. 12.04NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1166 razy.