Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Pana Marka Stefankowskiego – współwłaściciela spółki MARVINK Stefankowski, Podgórski spółka jawna, ul. Poniatowskiego 15a, 05-230 Kobyłka

Postępowanie administracyjne w sparwie przedłużenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia o głębokości 30 m, zlokalizowanego przy ul. Poniatowskiego 15a w Kobyłce.
Wołomin, dnia 01.12.2009r.
WOŚ-6229-33/09


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 26.11.2009r. Pana Marka Stefankowskiego – współwłaściciela spółki MARVINK Stefankowski, Podgórski spółka jawna, ul. Poniatowskiego 15a, 05-230 Kobyłka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w związku z wnioskiem o przedłużenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia o głębokości 30 m, zlokalizowanego przy ul. Poniatowskiego 15a w Kobyłce.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 03.12.2009 r., godz. 12.27
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.12.2009 r., godz. 12.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.12.2009 r., godz. 12.27NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1429 razy.