Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

zawiadadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj.: rowu „G” przy ul. Geodetów, w Wołominie w następującym zakresie: 1. likwidacja fragmentu rowu komunalnego G na ł

Zawiadomienieo wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 24.11.2009r., Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj.: rowu „G” przy ul. Geodetów, w Wołominie w następującym zakresie:
1. likwidacja fragmentu rowu komunalnego G na łącznej długości 42 m od km 1+614
do km 1+ 656, z zamianą na:
a.rurociąg o średnicy 315 mm na odcinku 10,6 m,
b.rurociąg drenażowy o średnicy 160 mm, na odcinku o długości 22 m,
2. likwidacja przepustu o średnicy 800 mm na rowie G na skrzyżowaniu z ul. Geodetów (km 1+600 – km 1+614) – 14 m, ul. Geodetów – 35 m (wzdłuż ulicy na odcinku 35
w km 1+565 do 1+600),
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 30.11.2009 r., godz. 13.05
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 30.11.2009 r., godz. 13.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.11.2009 r., godz. 13.05NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1371 razy.