Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVII-279/09

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009.
Uchwała Nr XXXVII-279/09
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 24 listopada 2009

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009


Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 165 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§ 1


Do uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wołomińskiego na rok 2009 zmienionej uchwałami:

- uchwała Nr XXVII-200/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.01.09 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009,
- uchwała Nr III-23/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10.03.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-29/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 24.03.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr XXIX-210/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31.03.09 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009,
- uchwała Nr XXX-224/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.04.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009,
- uchwała Nr III-35/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 07.04.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań powierzonych,
- uchwała Nr III-36/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 07.04.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-42/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.04.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-44/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.04.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań własnych,
- uchwała Nr XXXI-230/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.05.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009,
- uchwała Nr III-67/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 02.06.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16.06.2009 r. w sprawie: zwiększenia
w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr XXXIII-243/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.06.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009,
- uchwała Nr III-99/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 06.07.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-103/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 06.07.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań własnych,
wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.
- uchwała Nr XXXIII-243/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.06.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009.
- uchwała Nr III-99/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 06.07.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-103/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań własnych z dnia 06.07.2009 r.
- uchwała Nr III-116/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 05.08.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr XXXIV-253/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.08.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009,
- uchwała Nr III-124/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 01.09.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-128/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 08.09.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-133/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 15.09.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań powierzonych,
- uchwała Nr III-132/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 15.09.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-136/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 22.09.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-140/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.09.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań własnych,
- uchwała Nr XXXV-262/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.09.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r.
- uchwała Nr XXXVI-268/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.10.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r.
- uchwała Nr III-155/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.10.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-157/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.10.2009 r. w sprawie zmniejszenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-165/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 03.11.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-167/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 03.11.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-168/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 03.11.2009 r. w sprawie zmniejszenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań zleconych,
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009.
Wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale:


§ 2

W załączniku nr 1 do uchwały rady Powiatu Wołomińskiego nr XXXVI-268/09 z dnia 27.10.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe dokonuje się następujących zmian:
„ § 6280 z opisem - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”
zastępuje się
„§ 6208 z opisem – Dotacja rozwojowa przeznaczona na finansowanie przebudowy ul. Mareckiej” .


§ 3

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 170.220 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 116.563.559 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 170.220 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
Plan wydatków po zmianach wyniesie 134.662.848 zł.


§ 4

Treść § 8 ust 2 uchwały, o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie:
„2 Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości
1. Przychody 2.200.000 zł
2. Wydatki 2.684.881 zł
Zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały”.


§ 5

Treść § 8 ust 1 uchwały, o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1 Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości
1. Przychody 306.000 zł
2. Wydatki 397.788 zł
Zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały”.


§ 6

Dokonuje się zmian załączników do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób że:

1. Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne do uchwały XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2009-2011 do uchwały XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 7a Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień do uchwały XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały
4. Załącznik Nr 12 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2009 do uchwały XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 11 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 do uchwały XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
6.Załącznik Nr 10 Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 25.11.2009 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 27.11.2009 r., godz. 11.47
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 08.09.2010 r., godz. 11.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2010 r., godz. 11.34Magdalena RudnikEdycja strony
27.11.2009 r., godz. 11.47Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2741 razy.