Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnegow sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wody z utworów czwartorzędowych zlokalizowanego na terenie działki nr ew.302 obr. 24 w Wołominie przy ul. 1

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, na wniosek z dnia 04.11.2009r., Państwa Magdaleny i Piotra Lisowskich, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wody z utworów czwartorzędowych zlokalizowanego na terenie działki nr ew.302 obr. 24 w Wołominie przy ul. 1 Maja w Wołominie.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3,
w Wołominie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 06.11.2009 r., godz. 12.21
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 06.11.2009 r., godz. 12.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.11.2009 r., godz. 12.21NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1218 razy.