Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Pana Łukasza Michalskiego.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. budowę stawu rekreacyjnego na terenie działek nr ew. 57/15 i 59/15 obr. 28 w Kobyłce.
Wołomin, dnia 04.11.2009r.
WOŚ-6224-58/09


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek Pana Łukasza Michalskiego, z dnia 03.11.2009r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego,
tj. budowę stawu rekreacyjnego na terenie działek nr ew. 57/15 i 59/15 obr. 28 w Kobyłce.


Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w poniedziałki w godz. 9:30 - 16:30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8:30 - 15:30, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 04.11.2009 r., godz. 10.48
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 04.11.2009 r., godz. 10.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.11.2009 r., godz. 10.48NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1251 razy.