Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj.: budowę stawu rekreacyjnego z przepustami umożliwiającymi przepływ wody w rowie melioracyjnym „B”, usytuowa

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 26.10.2009r., Pana Adama Mulik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj.: budowę stawu rekreacyjnego z przepustami umożliwiającymi przepływ wody w rowie melioracyjnym „B”, usytuowanego na terenie działki nr ew. 987/7 obr. Kraszew Stary, Gm. Klembów


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 03.11.2009 r., godz. 09.30
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.11.2009 r., godz. 09.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.11.2009 r., godz. 09.30NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1319 razy.