Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVI – 276/09

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV – 252/09
Uchwała Nr XXXVI – 276/09
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 października 2009 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV – 252/09Na podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 r., poz. 1592, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W uchwale Nr XXXIV – 252/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 2009 r.
w sprawie przekazania i finansowania zadań z zakresu budowy chodnika przy drodze powiatowej we wsi Kuligów, Dąbrówka i Józefów na terenie Gminy Dąbrówka wprowadza się zmianę w § 3 w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
„Na zadanie określone w § 1 powiat przekaże gminie środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 100.000 zł na warunkach określonych w porozumieniu.”


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 28.10.2009 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 03.11.2009 r., godz. 09.25
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 08.09.2010 r., godz. 11.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2010 r., godz. 11.46Magdalena RudnikEdycja strony
03.11.2009 r., godz. 09.25Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2279 razy.