Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVI – 275/09

w sprawie przekazania zadania z zakresu dróg powiatowych
Uchwała Nr XXXVI – 275/09
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 października 2009 r.


w sprawie przekazania zadania z zakresu dróg powiatowychNa podstawie art. 5 ust. 2 i 12 ust. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Powiat Wołomiński przekazuje Gminie Radzymin prowadzenie zadania publicznego
w zakresie powiatowych dróg publicznych w części opracowania projektu budowy chodników i zjazdów bramowych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4304W Radzymin (ul. Polna) – Cegielnia - Słupno (ul. Szkolna) w obrębie Gminy Radzymin, na warunkach określonych w projekcie porozumienia stanowiącego załącznik do uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 28.10.2009 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 03.11.2009 r., godz. 09.22
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 08.09.2010 r., godz. 11.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2010 r., godz. 11.45Magdalena RudnikEdycja strony
03.11.2009 r., godz. 09.22Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2420 razy.