Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVI – 272/09

w sprawie nabycia udziału w nieruchomości położonej w Równem Gmina Strachówka
Uchwała Nr XXXVI – 272/09
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 października 2009 r.


w sprawie nabycia udziału w nieruchomości położonej w Równem Gmina StrachówkaNa podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr. 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 oraz art. 25b w zw. z art.23 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr. 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie przez Powiat Wołomiński udziału w wysokości 46/149, należącego do gminy Strachówka, w nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna
nr 505 z obrębu Równe, położonej w Równem gm. Strachówka stanowiącej współwłasność Powiatu Wołomińskiego (udział 103/149) i Gminy Strachówka (46/149), dla której Sąd Rejonowy w Wołominie prowadzi Księgę Wieczystą KW WA1W/00046795/5.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 28.10.2009 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 02.11.2009 r., godz. 16.39
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 08.09.2010 r., godz. 11.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2010 r., godz. 11.44Magdalena RudnikEdycja strony
02.11.2009 r., godz. 16.39Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2421 razy.