Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Sesja XXXVI

z dnia 27.10.2009 r.

Podstrony:
 • Uchwała Nr XXXVI-268/09
  w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009
 • Uchwała Nr XXXVI – 269/09
  w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie.
 • Uchwała Nr XXXVI – 270/09
  w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie.
 • Uchwała Nr XXXVI – 271/09
  w sprawie zaciągnięcia kredytu pomostowego oraz kredytu uzupełniającego na inwestycję w roku 2009
 • Uchwała Nr XXXVI – 272/09
  w sprawie nabycia udziału w nieruchomości położonej w Równem Gmina Strachówka
 • Uchwała Nr XXXVI - 273/09
  w sprawie Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku
 • Uchwała Nr XXXVI – 274/09
  w sprawie modernizacji dróg wojewódzkich 634 i 631
 • Uchwała Nr XXXVI – 275/09
  w sprawie przekazania zadania z zakresu dróg powiatowych
 • Uchwała Nr XXXVI – 276/09
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV – 252/09
 • Uchwała Nr XXXVI – 277/09
  w sprawie rozpatrzenia skargi J. i A. T.
 • Uchwała Nr XXXVI – 278/09
  w sprawie rozpatrzenia skargi Pani J. S. na wydaną decyzję przez Starostę Wołomińskiego

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 02.11.2009 r., godz. 15.42
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 02.11.2009 r., godz. 15.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.11.2009 r., godz. 15.42Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3715 razy.