Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Burmistrza Miasta Kobyłka (Gmina Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka)

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. budowę przepustu skrzynkowego 1200 mm x 1200 mm na rowie „D” w ul. Macieja Rataja w Kobyłce (na dz. nr ew. 54/29, 54/30, 54/31, 54/32, 53/1, 53/10, 52/4 i 52/6 obr. 45) oraz likwidację istniejącego przepustu Ø 1000 mm o długości 6 mb.
Wołomin, dnia 09.10.2009r.
WOŚ-6224-50/09


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.)

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek Burmistrza Miasta Kobyłka (Gmina Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka), z dnia 07.10.2009r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. budowę przepustu skrzynkowego 1200 mm x 1200 mm na rowie „D” w ul. Macieja Rataja w Kobyłce (na dz. nr ew. 54/29, 54/30, 54/31, 54/32, 53/1, 53/10, 52/4 i 52/6 obr. 45) oraz likwidację istniejącego przepustu Ø 1000 mm o długości 6 mb.


Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w poniedziałki w godz. 9:30 - 16:30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8:30 - 15:30, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 13.10.2009 r., godz. 09.10
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 13.10.2009 r., godz. 09.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.10.2009 r., godz. 09.10NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1315 razy.