Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Pana Artura Wojtyry – pełnomocnika zakładu Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. K., ul. Szybka 6-10, 50-421 Wrocław.

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na terenie dz. nr ew. 11/14 obr. 3-31 w Ząbkach, tj. 8 szt. studni chłonnych Ø 1200 mm, drenaży rozsączających Ø 113 mm długościach 80m i 100m, oraz na odprowadzanie do ziemi ścieków opadowych i roztopowych, z terenu centrum usługowo - handlowego Kaufland w Ząbkach (działek nr ew. 11/14, 17/5 i 17/9 obręb 3-31).
Wołomin, dnia 01 października 2009r.
WOŚ-6225-57/09


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 25.09.2009r., Pana Artura Wojtyry – pełnomocnika zakładu Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. K., ul. Szybka 6-10, 50-421 Wrocław, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych na terenie dz. nr ew. 11/14 obr. 3-31 w Ząbkach, tj. 8 szt. studni chłonnych Ø 1200 mm, drenaży rozsączających Ø 113 mm długościach 80m i 100m,
2. odprowadzanie do ziemi ścieków, w postaci wód opadowych i roztopowych, z terenu centrum usługowo - handlowego Kaufland w Ząbkach (działek nr ew. 11/14, 17/5 i 17/9 obręb 3-31).

Z dokumentacją sprawy zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie (05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, pokój nr 8).

Ewentualne uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 13.10.2009 r., godz. 09.07
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 13.10.2009 r., godz. 09.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.10.2009 r., godz. 09.07NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1226 razy.