Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Zakładu Garmażeryjno-Wędliniarskiego „EW-MET” Grzegorz Trojan, Nowe Lipiny, ul. Rolna 12, 05-200 Wołomin, Zakład Produkcyjny - PASEK 1 A.

Postępowanie administracyjne sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do rowu melioracyjnego R 16/1, oczyszczonych ścieków przemysłowych, z projektowanej oczyszczalni ścieków technologicznych z zakładu garmażeryjno-wędliniarskiego w miejscowości Pasek oraz na wykonanie urządzenia wodnego.
Wołomin, dnia 05.10.2009r.
WOŚ-6225-59/09

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),
zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 05.10.2009r. Zakładu Garmażeryjno-Wędliniarskiego „EW-MET” Grzegorz Trojan, Nowe Lipiny, ul. Rolna 12, 05-200 Wołomin, Zakład Produkcyjny - PASEK 1 A, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
1. szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do rowu melioracyjnego R 16/1, oczyszczonych ścieków przemysłowych, z projektowanej oczyszczalni ścieków technologicznych z zakładu garmażeryjno-wędliniarskiego, zlokalizowanej na działce nr ew. 422/1 w miejscowości Pasek,
2. wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu Ø 160 mm służącego do wprowadzania ww. ścieków do rowu R 16/1.

Z dokumentacją sprawy zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie (05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, pokój nr 8).
Ewentualne uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 06.10.2009 r., godz. 10.37
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 06.10.2009 r., godz. 10.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.10.2009 r., godz. 10.37NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1950 razy.