Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXV – 267/09

w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego
Uchwała Nr XXXV – 267/09
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu WołomińskiegoNa podstawie art.12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala,co następuje:

§1

1.Dokonuje się aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2008-2015 przyjętego uchwałą Nr XVII-119/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2008-20015 w ten sposób, że dokument ten uzyskuje brzmienie w treści załącznika do uchwały.
2.Dokument, o którym mowa w ust. 1 otrzymuje nazwę „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2009-2016.”

§2

Zadania przyjęte do Planu Rozwoju Lokalnego będą realizowane pod warunkiem pozyskania zaplanowanych środków zewnętrznych.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 01.10.2009 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 05.10.2009 r., godz. 16.35
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 08.09.2010 r., godz. 11.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2010 r., godz. 11.53Magdalena RudnikEdycja strony
05.10.2009 r., godz. 16.35Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2963 razy.