Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXV – 266/09

w sprawie powierzenia i finansowania zadań z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie Gminy Tłuszcz
Uchwała Nr XXXV – 266/09
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie powierzenia i finansowania zadań z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie Gminy TłuszczNa podstawie art. 5a ust. 2 i art. 12 ust. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Powiat Wołomiński powierza Gminie Tłuszcz prowadzenie zadania publicznego w zakresie powiatowych dróg publicznych w części budowy i remontu chodników oraz zjazdów bramowych w pasie drogowym w obrębie Gminy Tłuszcz w miejscowości Postoliska na drodze Nr 4325W oraz na drodze Nr 4329W Tłuszcz - Równe.


§ 2

Powierzenie, o którym mowa w §1 nastąpi od dnia 1 października 2009r.


§ 3

Na zadanie określone w § 1 Powiat Wołomiński przekaże Gminie Tłuszcz środki finansowe
w formie dotacji celowej w wysokości 100 000 zł na warunkach określonych w umowie.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXIV – 251/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie dotacji dla Gminy Tłuszcz na budowę chodnika w miejscowościach Chrzęsne i Postoliska


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 01.10.2009 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 05.10.2009 r., godz. 16.32
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 08.09.2010 r., godz. 11.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2010 r., godz. 11.52Magdalena RudnikEdycja strony
05.10.2009 r., godz. 16.32Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2264 razy.