Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXV-262/09

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009.
Uchwała Nr XXXV-262/09
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009.


Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 165 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2005 Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§ 1


Do uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wołomińskiego na rok 2009 zmienionej uchwałami:
- uchwała Nr XXVII-200/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.01.09 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009,
- uchwała Nr III-23/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10.03.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-29/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 24.03.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr XXIX-210/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31.03.09 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009,
- uchwała Nr XXX-224/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.04.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009,
- uchwała Nr III-35/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 07.04.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań powierzonych,
- uchwała Nr III-36/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 07.04.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-42/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.04.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-44/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.04.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań własnych,
- uchwała Nr XXXI-230/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.05.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009,
- uchwała Nr III-67/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 02.06.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16.06.2009 r. w sprawie: zwiększenia
w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr XXXIII-243/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.06.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009,
- uchwała Nr III-99/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 06.07.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-103/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 06.07.2009 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań własnych,
wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.
- uchwała Nr XXXIII-243/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.06.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009.
- uchwała Nr III-99/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 06.07.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-103/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań własnych z dnia 06.07.2009 r.
- uchwała Nr III-116/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 05.08.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr XXXIV-253/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.08.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009,
- uchwała Nr III-124/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 01.09.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-128/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 08.09.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwała Nr III-133/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 15.09.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań powierzonych,
- uchwała Nr III-132/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 15.09.2009 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu w części dotyczącej zadań zleconych.
Wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale:


§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu, w wyniku których zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.018.773 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 123.111.191 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu, w wyniku których zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.018.773 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
Plan wydatków po zmianach wyniesie 138.010.480 zł.


§ 3

Dokonuje się zmian załączników do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób że:
1. Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne do uchwały XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2009-2011 do uchwały XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.
do uchwały XXVI-196/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 9 Dotacje podmiotowe w 2009 roku do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXVI-196/08 z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 11 pn. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr XXVI-196/08 z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 01.10.2009 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 05.10.2009 r., godz. 15.46
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 08.09.2010 r., godz. 11.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2010 r., godz. 11.50Magdalena RudnikEdycja strony
05.10.2009 r., godz. 15.46Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2603 razy.