Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Pana Mirosława Karbowskiego – komandora Jacht Klubu Politechniki Warszawskiej (Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa).

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. pomostów stałych (5 szt.) i pływających (8 szt.), na prawym – północnym brzegu rzeki Rządzy w km 0+600, u ujścia rzeki do Jeziora Zegrzyńskiego, na dz. ew. nr 521 obr. Załubice Stare.
Wołomin, dnia 02.10.2009r.
WOŚ 6224-48/09


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnegoNa podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 29.09.2009r., Pana Mirosława Karbowskiego – komandora Jacht Klubu Politechniki Warszawskiej (Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa), zostało wszczęte postępowanie
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. pomostów stałych (5 szt.) i pływających (8 szt.), na prawym – północnym brzegu rzeki Rządzy w km 0+600, u ujścia rzeki do Jeziora Zegrzyńskiego, na dz. ew. nr 521 obr. Załubice Stare.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w poniedziałki w godz. 9:30 - 16:30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8:30 - 15:30, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 02.10.2009 r., godz. 14.39
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 02.10.2009 r., godz. 14.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.10.2009 r., godz. 14.39NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1376 razy.