Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Zakładu Produkcji Przypraw AMCO Sp. z o.o. (ul. Bruszewska 28, 03-046 Warszawa)

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu Ø 250 mm do rowu melioracyjnego C-1 oraz na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych, z terenu działki nr ew. 2/3 w msc. Dybów Kolonia, gm. Radzymin, do ww. rowu C-1 (tj. do ziemi).
Wołomin, dnia 21.09.2009r.
WOŚ-6225-55/09

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnegoNa podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 13.08.2009r., Zakładu Produkcji Przypraw AMCO Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu Ø 250 mm do rowu melioracyjnego C-1 oraz na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych, z terenu działki nr ew. 2/3 w msc. Dybów Kolonia, gm. Radzymin, do ww. rowu C-1 (tj. do ziemi).

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w poniedziałki w godz. 9:30 - 16:30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8:30 - 15:30, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 23.09.2009 r., godz. 11.22
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 23.09.2009 r., godz. 11.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.09.2009 r., godz. 11.22NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1350 razy.