Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

zawiadomienie o wszczęciu postępownia wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj.: budowę kładki z ciągiem pieszo-rowerowym na rzece Długiej (droga 4308W).

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 , poz. 150 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie,
na wniosek z dnia 17.09.2009r., Pani Anny Rej - Biuro Konstrukcyjne Rejprojekt, Anna Rej Siołkowa 336, 33-300 Grybów, działającej w imieniu Powiatu Wołomińskiego,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj.: budowę kładki z ciągiem pieszo-rowerowym na rzece Długiej (droga 4308W).


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać
w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 18.09.2009 r., godz. 10.03
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 18.09.2009 r., godz. 10.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2009 r., godz. 10.03NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1387 razy.