Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXIV-259/09

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana D. S. na działania Starosty Wołomińskiego
Uchwała Nr XXXIV-259/09
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 sierpnia 2009r.


w sprawie rozpatrzenia skargi Pana D. S. na działania Starosty WołomińskiegoNa podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1

Uznaje się skargę Pana D. S. z dnia 15 maja 2009r. za bezzasadną.


§ 2

Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem należy przesłać skarżącemu na adres wskazany w skardze.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 28.08.2009 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 04.09.2009 r., godz. 14.29
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 08.09.2010 r., godz. 13.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2010 r., godz. 13.11Magdalena RudnikEdycja strony
04.09.2009 r., godz. 14.29Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2399 razy.