Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXIV –255/09

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII-245/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 czerwca 2009 r.
Uchwała Nr XXXIV –255/09
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 sierpnia 2009 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII-245/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 czerwca 2009 r.


Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Zmienia się treść § 3 Uchwały Nr XXXIII-245/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia
30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia przez Powiat Wołomiński pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego, nadając mu brzmienie:
„Środki finansowe niezbędne do udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1 i § 2, zostaną zabezpieczone w budżecie Powiatu Wołomińskiego na 2009 rok - w dziale 801,
w rozdziale 80147 – biblioteki pedagogiczne.”


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 28.08.2009 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 04.09.2009 r., godz. 14.21
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 08.09.2010 r., godz. 13.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2010 r., godz. 13.08Magdalena RudnikEdycja strony
04.09.2009 r., godz. 14.21Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2368 razy.