Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXIV-254/09

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Starosty Wołomińskiego
Uchwała Nr XXXIV-254/09
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 sierpnia 2009r.


w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Starosty WołomińskiegoNa podstawie art. 9 ust. 2, art. 36 ust. 1 - 4 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz § 3 ust. 1 pkt 2, ust. 2, § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Starosty Wołomińskiego w wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze – 6.200,00 zł;
2) dodatek funkcyjny – 2.100,00 zł;
3) dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego – 3.320,00 zł;
4) dodatek za wieloletnią pracę na zasadach określonych w art. 38 ustawy o pracownikach samorządowych;
- w łącznej kwocie 11.620,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset dwadzieścia złotych).§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia
1 września 2009 r.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 28.08.2009 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 04.09.2009 r., godz. 14.19
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 08.09.2010 r., godz. 13.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2010 r., godz. 13.08Magdalena RudnikEdycja strony
04.09.2009 r., godz. 14.19Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2358 razy.