Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

zawiadomienie o wszczęciu pozwolenia wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych t.j.: rurociągu Ø 800 mm oraz przepustu Ø 600 mm, na fragmencie rowu melioracyjnego G i rowu bocznego do rowu G, p

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (takt jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 24.06.2009r., Gminy Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych t.j.: rurociągu Ø 800 mm oraz przepustu Ø 600 mm, na fragmencie rowu melioracyjnego G i rowu bocznego do rowu G, przebiegających przez działki nr ew. 88/2, 89/2, 78/2, 80, 79 obr. 09 w Wołominie.Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać
w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 31.08.2009 r., godz. 16.34
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 31.08.2009 r., godz. 16.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.08.2009 r., godz. 16.34NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1369 razy.